Robin van Persie Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Ankara’da ‘Öğretmenime Dokunma’ kampanyası

Siirt’ten acı haber: 2 korucu şehit!

Beşiktaş’ın eski golcüsü Demba Ba, geliyor

Merak edenlere : Türk edebiyatında İLK’ler

Kültür Sanat 12 Mayıs 2016
1.750 views

Aslında Türk edebiyat tarihinin 1500 yıl kadar eski bir tarihi var.. Ama biz sizin için satır aralarındaki ilkleri haberimizde derledik.. İlk romanı kim yazdı mesela? Ya da ilk tiyatro eserini.. İşte Türk edebiyatının eşsiz tarihinden sizin için derlediğimiz ilkler..

Türk edebiyatının ilk yerli tiyatro eseri 1859 yılında Şinasi tarafından yazılmıştır. Şair Evlenmesi

sinasi-sair-evlenmesi-korsan-kedi

Türk edebiyatının ilk yerli roman Şemsettin Sami yazdı : Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

semsettin-sami-korsan-kedi

Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Batılı tekniğe uygun ilk romanı Halit Ziya Uşaklıgil yazdı : Aşk- Memnu

ask-i-memnu-halit-ziya-korsan-kedi

Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın kalemiden çıkmıştır : Fenelon’dan Telemak

tercume-i-telemak

Yusuf Kamil Paşa – Fenelon’dan Telemak

VE Türk edebiyatının diğer tüm ilkleri…

İlk köy romanı Nabizade Nazım – Karabibik

İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah

İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval

İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra

İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî

Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren

İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun

İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig

Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig

Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig

İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil

Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:T.Fikret

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam

İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem

Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul

Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin

Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem

İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi

Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi

İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal

Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner

İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım

Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa

Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa

Deneme türünün kurucusu : Montaigne

İlk divan şairi : Hoca Dehhani

Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay

En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.